Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Åriket 3:2 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Åriket 3:2 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merBRF Åriket 3:2

Nyheter

2024-05-20

Nyhetsbrev maj

Styrelsen träffades i maj och vill informera om följande:

 • Nu är solen framme och vi är många som vill göra det fint på uteplatser och balkonger. Vi vill uppmärksamma trivselreglerna gällande balkonger och uteplatser, reglerna finns att läsa på hemsidan.
 • Kakelbesiktningen är påbörjad, svårare fall ska besiktigas 21/5. Information till berörda har gått ut.
 • Ny rekommendation för att förebygga frusna radiatorer finns på hemsidan.
 • Se till att soprumsdörren är stängd och låst. Vi har problem med att den inte går igen eftersom den lilla dörren inte stängs korrekt vid sophämtningen. Om vi hjälps åt kan vi undvika att behöva investera i en ny dörr.
 • Styrelsen har beslutat om rutiner för Egenkontroll, Överlåtelser, SBA, Avfallshantering, Störningar och Media. Rutinerna kan hittas på hemsidan. Mer information om rutinerna kommer separat via mail.

Hör av dig till ariket32@gmail.com vid frågor.

Soliga och vänliga hälsningar
Styrelsen

 

2024-03-28

Nyhetsbrev mars 2024

Styrelsen träffades i mars och vill informera om följande:

 • Vi behöver dig till valberedningen! Kan du tänka dig ställa upp? Är du intresserad men undrar mer om vad det innebär? Kontakta ariket32@gmail.com 

 • Årsstämman kommer gå av stapeln 12/6 kl 19 på innegården (garaget vid dåligt väder). Boka in det i kalendern nu! Vi bjuder på wraps!.

 • För kännedom så har vi nu omsatt ett lån på 17 milj med rörlig ränta i 1 år, just nu 4,5% som ändras kvartalsvis. För närvarande är räntan något lägre än vad vi budgeterat för.
 • Det är nymålat i cykelrummen och slussarna – fint och vitt igen!

Kontakta oss på ariket32@gmail.com för frågor och funderingar.

2024-02-04

Nyhetsbrev februari 2024

Styrelsen träffades i januari och vill informera om följande:

 • Vi behöver dig i styrelsen eller till valberedningen! Precis som förra året kommer några ledamöter kommer flytta inom kort och för att föreningen ska ha en stabil styrelse behöver vi bli fler ledamöter och/eller suppleanter. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet och ditt engagemang kan anpassas utifrån dina förutsättningar. Hör av dig till ariket32@gmail.com om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse! Just nu saknas särskilt representation från trappuppgång 12.

 • Med anledning av vattenläckan pga. frusen radiator för ett par veckor sedan uppmanar styrelsen medlemmarna att termostaterna bör vara på 3 om det ska bli ordentligt kallt och man ska lämna lägenheten. Styrelsen ser även över andra åtgärder för att minska risken för att detta händer igen. Kom ihåg att motionera termostaterna (dvs vrid lite på termostaterna). Om radiatorn är kall trots att termostaten är på över en längre tid, vänligen felanmäl det till Sweax (kontaktuppgifter finns på hemsidan).

 • För kännedom är storstäd av trapphusen genomfört – ni kanske har märkt extra skinande trappsteg? 

Kontakta oss på ariket32@gmail.com för frågor och funderingar.

2023-11-16

Nyhetsbrev november 2023

 • Styrelsen har beslutat att avgiften höjs med 20 procent from 1 januari. Anledningen till höjningen är främst att räntan blir högre på föreningens lån, men även ökade kostnader för fjärrvärme och vatten. Avgifter för varmvatten och garageplatser kommer ses över under 2024 men är oförändrade för tillfället.

 • Det har varit problem med stora emballage/kartonger i soprummet. Påminnelse om att vika ihop emballage/kartonger ordentligt när dessa ska kastas i soprummet samt att stora emballage ska fraktas till återvinningscentralen och inte lämnas i soprummet.

 • Föreningen har garanti på att få fönster åtgärdade till 25/1 2025. Läs av QR-koden i fönsterkarmen för att göra en felanmälan. Styrelsen rekommenderar att medlemmarna undersöker sina fönster och felanmäler eventuella problem innan garantin går ut.

 • Vid störningar efter 22.00 kan störningsjouren kontaktas på telefonnummer 08-564 21 612.

 • Påminnelse om att motionera termostaterna (dvs vrid lite på termostaterna) så att de inte fastnar.

Kontakta oss på ariket32@gmail.com för frågor och funderingar.

2023-09-10

Nyhetsbrev september 2023

 • Det är dags för obligatoriskt filterbyte. Välkommen till styrelserummet för att byta filter följande tider:
  • Lördag 16/9 kl 15-16
  • Söndag 17/9 kl 15-16
  • Måndag 18/9 kl 19-20
 • Grillar ska tas bort från innergården senast 1/11, de som står kvar efter det kommer avlägsnas.
 • Ett av föreningens lån kommer läggas om i feb/mars 2024, vilket kommer innebära en höjd avgift. Mer information kommer framöver.

2023-06-27

Nyhetsbrev juni 2023

 • Årsmötet hölls i fint väder. Goda wraps, bra stämning och fokus på kostnader och ränteläge. Tre nya styrelsemedlemmar valdes.
 • Konventionella lysrör får inte längre tillverkas. Vi byter till LED i garage och förråd.
 • Filterbyte planeras efter sommaren. Mer information kommer.
 • Ordningen i soprummet har tyvärr försämrats. Vi återkommer i ett separat meddelande om konsekvenser och om vad som bör förbättras.
 • Kakelproblemen kommer att hanteras av JM, men det nedslående resultatet av besiktningen gör att processen tar mer tid. Det stora antalet fel som uppdagades gör att den juridiska process som JM driver mot sin leverantör har utökats. Detta gör att JM ännu inte anser sig kunna starta planeringen av åtgärder. Räkna med en mer ingående undersökning av era fel innan åtgärd.
 • Kontakta oss på ariket32@gmail.com för frågor och funderingar.

Vi önskar alla en trevlig och avkopplande sommar! 

2023-04-20

Nyhetsbrev april 2023

 • Föreningens årsmöte går av stapeln 14/6 kl 19.00 på innergården (i garaget vid dåligt väder). Vi kommer bjuda på förtäring, mer info kommer. 
 • Styrelsen har uppdaterat trivselreglerna i syfte att harmonisera med övrigt innehåll på hemsidan och i viss mån också med stadgarna. Se hemsidan här. Ändringarna hittas främst i punkterna 14-16. För allas säkerhet och trivsel är det viktigt att alla medlemmar känner till innehållet i trivselreglerna.     
 • Utifrån nya lagkrav ska stadgarna uppdateras. Se befintliga stadgar samt förslag på ändringar på hemsidan. Beslut om de nya stadgarna ska ske på två årsstämmor, första beslut tas på årsstämman 14/6 och slutgiltigt beslut tas på årsstämman 2024.
 • Kontakta oss på ariket32@gmail.com för frågor och funderingar. 

2023-02-16

Nyhetsbrev februari 2023

 • Vi behöver dig i styrelsen! Några ledamöter kommer flytta inom kort och för att föreningen ska ha en stabil styrelse behöver vi bli fler ledamöter och/eller suppleanter. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet och ditt engagemang kan anpassas utifrån dina förutsättningar. Hör av dig till ariket32@gmail.com om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse!  
 • Årsmötet är inbokat den 14/6 kl 19  på innergården. Mer information kommer.

2022-11-27

Nyhetsbrev november 2022

 • Avgiften kommer höjas med 3 procent från och med 1/1 2023. Anledningen är rådande omständigheter med ökad inflation och höjda räntor, som innebär att föreningens räntekostnader kommer öka under kommande år.
 • Nya inpasseringssystemet kommer igång under Q1 2023. Utdelningar av taggar kommer ske i december. Det kommer gå att öppna dörrarna med både en tagg och med en app. Mer information om utdelning av taggar och det nya systemet kommer skickas ut inom kort.

2022-09-01

Nyhetsbrev augusti 2022

 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, har genomförts. Avvikelser har åtgärdats och samtliga lägenheter har nu godkänd ventilation.
 • De privata grillar som finns på grillplatsen måste tas bort inför vintern. De grillar som eventuellt är kvar den 1/11 kommer att avlägsnas. 
 • För att öka trivseln och säkerheten har styrelsen uppdaterat de direktiv som gäller balkonger och uteplats avseende parasoll, belysning, persienner och gardiner. Se mer på hemsidan.

2022-05-18

Nyhetsbrev maj 2022

 • Påminnelse om att målning av trämöbler på innergården startar v 20. Mellanväggarna ska målas snart, mer info om det kommer. 
 • Varmt välkomna på årsmötet den 16/6 kl 19.00 på innegården. I samband med mötet bjuder vi på wraps och dryck kl 18.30 för de som anmält intresse, anmälan kommer vara uppsatt i trapphusen 25/5-2/6.

2022-04-02

Nyhetsbrev april 2022

 • Ny garagepolicy är publicerad på hemsidan och det finns elbilsplatser lediga.
 • Tyvärr slarvas det med ordning och reda i soprummen. Det kan bli aktuellt att hyra in städning om det inte blir bättre, vilket skulle kunna innebära en höjd avgift.
  • Vi påminner om att sophämtningen inte hämtar skrymmande avfall och grovsopor - detta ska lämnas på en återvinningsstation.
  • Se till att lägga soppåsar ordentligt i kärlen för att undvika att påsarna ramlar ner på golvet och blir liggande när soporna hämtas.
  • Tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt!
 • Varmvattentariffen kommer höjas till 60 kr per kubikmeter (tidigare 45 kr), pga. höjda vatten- el och fjärrvärmeavgifter.
 • Vid frågor eller funderingar kan du kontakta styrelsen på ariket32@gmail.com

2022-02-10

Nyhetsbrev februari 2022

 • Kvällen 16/6 är det dags för årsstämma på innergården - boka in det i kalendern redan nu! Detaljerad kallelse kommer framöver.
 • Det har varit vissa problem med hissarna, till stor del pga. grus i rännan. Styrelsen påminner därför om trivselreglerna: Det är viktigt att hissen hålls ren av alla boende för att undvika småsten i rännan som hissdörren glider i. Detta kan hindra dörren att stängas. Även stenar som lägger sig under ytterdörrarna kan orsaka problem. De är lätta att plocka upp och att göra det kan förhindra höga servicekostnader. 
 • Har du problem med silverfiskar? Kontakta styrelsen så får du en fälla! Se även till att hålla rent vid lister och springor.
 • Vid frågor eller funderingar kan du kontakta styrelsen på ariket32@gmail.com

2021-12-08

Nyhetsbrev december

 • Dörrarna till cykelförråden kommer att förstärkas, men möjligheten att göra nätdörrar helt inbrottssäkra är begränsad. Fortsatt försiktighet rekommenderas. Känn efter så att dörren går i lås efter dig, använd bra cykellås och var medveten om att det varit problem med inbrott i cykelförråden om du har en dyr cykel. Hör av dig till styrelsen om du märker att något inte stämmer med dörrarna.
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att genomföras i början av nästa år.
 • Sex laddstationer för elbilar kommer att installeras i garaget.

  Styrelsen önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

2021-10-17

Nyhetsbrev oktober

 • Avgiften kommer förbli oförändrad 2022
 • Påminnelse till alla medlemmar om att hålla ordning i soprummet. Grovsopor och liknande ska inte slängas i soprummet, det finns en återvinningscentral i Boländerna. Tillsammans kan vi hålla soprummet snyggt och undvika straffavgifter
 • För de som är intresserade av att byta böcker har det nu ställts en plastlåda i soprummet för ändamålet, lägg i en läst bok i den och välj en ny!
 • Styrelsen vill påminna om Folkhälsomyndighetens råd om vaccinering mot COVID-19 för att minska smittspridningen. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och att inte sprida COVID‑19 vidare. Läs mer på Folkhalsomyndigheten
 • Vid frågor eller funderingar kan du kontakta styrelsen på ariket32@gmail.com

2021-08-18

Nyhetsbrev augusti

-  I september kommer nya filter till elementen, information kommer om när och var dessa kan hämtas

- LED-belysning ska installeras i trapphusen i september

- Vid frågor eller funderingar kan du kontakta styrelsen på ariket32@gmail.com

 

2021-05-16

Nyhetsbrev maj

- Årsstämma - på gården - den 16 juni 2021 kl.19.00

- Nytt passagesystem kommer.

- LED-belysning ska installeras i trapphusen.

- Vid intresse av styrelsearbete kontakta valberedningen via ariket32@gmail.com

 

2021-03-21

Borttag, rengöring och fastsättning av frånluftsventil

https://youtu.be/9v1hFRFo3zM

2021-03-15

JMs video för underhåll av bostad

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv utföra enkelt, som att rengöra din tilluftsdon, golvbrunn eller ditt vattenlås. I JMs instruktionsfilmer kan du se hur du går tillväga för att sköta underhållet av bostaden. Klicka på länken nedan för att se filmerna.

https://www.jm.se/kontakt/underhall-av-din-bostad/

 

2021-03-10

Nyhetsbrev mars

Styrelsen träffades i mars och vill informera om följande punkter:

- Använd Störningsjouren vid behov. 

- Brytskydd på dörrar har monterats. Återstår montage på dörrar till barnvagnsförråden. 

- Kom ihåg att större emballage ska köras till återvinningscentralen. 

- Vid intresse av styrelsearbete kontakta valberedningen via ariket32@gmail.com

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

2021-01-13

Nyhetsbrev januari

Styrelsen har haft möte i januari och vill informera om följande punkter:
- 5-årsbesiktningen pågår.
- Årsstämman sker 2021-06-16.
- Kom ihåg - stäng dörrar till allmänna utrymmen!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

2020-12-24

5-årsbesiktning

Senast den 2021-01-11 kan uppgifter lämnas inför 5-årsbesiktningen.
Mer information finns in din brevlåda.

God Jul!
Önskar
Styrelsen

 

2020-11-12

Nu finns våra uppdaterade stadgar tillgängliga, dessa kan ses här.

/Styrelsen

 

2020-10-13

Nyhetsbrev oktober

- Vi vill uppmana er att slänga skrymmande emballage på närmsta återvinningsstation, så vi kan hjälpas åt att hålla ordning i vårt uppdaterade soprum.

- Tack för att ni hjälper till att hålla så bra ordning i garaget.

- Se gärna till att dörrar går igen bakom er innan ni lämnar cykelrum/förråd/garage.

Väl mött /Styrelsen

 

2020-09-02

Nu har våra nya routers kommit

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med Telia. Som tidigare ingår bredbandstelefoni, bredband (100/100 Mbit) och tv paketet Lagom. Avgiften kommer inte att ändras. 

Ny router och tv-box ingår i det nya avtalet. Instruktioner för byte finns nedan, behöver ni mer hjälp - kontakta Telias kundtjänst. https://ariket32.se/uploads/download/129553/852e51cbdd4025d994e543d4567d593da719e9c2e6b8aed4977be16876e51015

Det är inte ett krav att byta utrustning, men det är en förutsättning för att kunna ta del av den förbättrade tekniken. Men alla behöver hämta den nya utrustningen, eftersom den tillhör lägenheten. 

Tider för hämtning i styrelserummet Tullgarnsgatan 10: Sö 13/9 16-17, Må 14/9 19-20, Sön 20/9 16-17

För att undvika trängsel ber vi om möjligt 59B och 10 att komma första halvtimmen och 12, 14 den andra. Kom helst bara en person per hushåll, bilda kö och visa hänsyn.

Väl mött /Styrelsen

2020-08-25

Nyhetsbrev augusti

- Vi kommer snart byta våra routers (Telia) som vi har i lägenheterna, håll utkik efter mer information om detta.

- Vi är glada över det nya fina golvet i vårt soprum, vi kommer även öka frekvensen på tömning av vissa kärl för att fortsätta att hålla det fint.

Väl mött /Styrelsen

 

2020-06-24

Årsmöte

Årsmötet genomfördes i år på innegården, med godkänt Coronaavstånd. En ny styrelse valdes bestående av Håkan (ordförande), Micke, Emma, Viktor, Johanna som ordinarie ledarmöter och Soorej och Christer som suppleanter. Föregående årsmötes stadgeändringar gick igenom och är nu gällande (godkända på två årsmöten), denna ändring innebär att halva styrelsen välj på en period om 2 år istället för 1 år.

Vi är glada att så många av er deltog, och kommer att ha vårt första styrelsemöte med nya styrelsen i höst.

 Styrelsen 2020-2021

2020-06-11

Målning av soprum

Vi har beställt slipning och målning av golven i soprummen, med början 22/6. Arbetet beräknas ta ca 5 dagar. Sopkärlen töms sista gången 22/6 och kommer efter det ställas undan.

Av brandsäkerhetsskäl får sopkärlen inte användas under målningen. Först när arbetet är avslutat och sopkärlen tillbaka i soprummet kan de användas igen.

Återvinningsbara sopor: Sortering vid Willys.

Brännbara sopor: Miljöstationen på Spikgatan, men vi hoppas att de flesta kan planera sin sophämtning så ni klarar er 5 dagar utan soprum.

Vi hoppas alla kan hantera eventuella olägenheter och kommer att uppskatta en nödvändig uppfräshning av soprummen.

/Styrelsen

 

2020-05-26

Information årsmöte

På grund av rådande situation kommer årsstämman i år att hållas utomhus/i garaget

den 24/6 kl 19.00

Vi beklagar att vi inte kan upprätthålla föregående års tradition med buffé på Liljan, men gör vårt bästa för att det ska fungera att genomföra stämman även i år.

I styrelsen har sju av åtta nuvarande ledamöter/suppleanter valt att ställa upp för återval, vilket innebär att föreningen inte har ett stort behov av nyvalda engagerade. Trots detta får ni givetvis gärna höra av er till valberedningen (Kadir Elmi Lannergård: kadyu519@gmail.com eller Hans-Åke Svanfeldt: hsvanfeldt@gmail.com) om ni är intresserade av att engagera er i föreningens styrelsearbete.

Den aktuella årsredovisningen finns här Årsredovisning 2019, och om ni är intresserade av att få den i pappersformat i er brevlåda kan ni kontakta styrelsen.

 

2020-04-16

Nyheter april

- På grund av rådande situation kommer föreningens årsmöte skjutas fram till slutet av juni, det kommer sannolikt även att hållas utomhus. Mer information kommer om detta.

- Om du har värdefulla saker i förrådet, täck över dessa och införskaffa ett lås med kort bygel, var även noggrann med att dörren stängs efter dig.

- Vi ber er ta extra hänsyn till varandra i dessa tider när vi tvingas vara hemma mycket, rökning inomhus och höga ljud under kvällstid undanbedes.

  

2020-02-10

Nyheter jan/feb

 Vi vill påminna om möjligheten att ringa vår störningsjour vid upplevd störning av ordningen. Journumret är: 08-564 21 612

- Vi kommer snart inleda en uppfräschning av soprummet där vi bland annat målar golvet, i samband med detta håll till godo trots tillfällig oreda.

- Snart är vi klara med de garantiåtgärder som identifierades under garantibesiktningen förra året. Håll utkik efter en lapp i brevlådan som meddelar att utlovade åtgärderna genomförts.

- Återigen vill vi uppmana er att vara uppmärksam på er omgivning och noga stänga dörrar till förråd, garage och cykelrum.

 

2019-11-15

Nyheter november

 • Styrelsen har arbetat med budgeten, och beslutat att ingen avgiftshöjning kommer att ske under kommande år.
 • Det är dags att byta filter igen, detta är obligatoriskt och behöver göras i samtliga lägenheter. Hämta nya filter i styrelserummet, källaren Tullgarnsg. 10 vid något av följande tillfällen:

Söndag 1/12, 15-16, Söndag 8/12, 15-16
Onsdag 11/12, 19-20

 • I dagsläget står det saker i förrådsutrymmet, utanför de låsta förrådet. Detta är en brandrisk, vi uppmanar ägarna att ta bort dessa saker omgående. 

Väl mött! /Styrelsen

 

2019-10-17

Nyheter september

 • Det är snart dags för ett nytt filterbyte i samtliga lägenheter då det är 2 år sedan sist, håll utkik efter mer information.
 • JM håller just nu på att byta dörrar till garage och förråd, pga att de gamla dörrarna inte levde upp till den specifikation som var beställd (brandskydd). De nya dörrarna kommer att vara mer säkra vid brand.
 • Vi vill påminna om att det inte är ok att ställa sopor/förvara saker i trapphus och gemensamma förrådsutrymmen.
 • Styrelsen har köpt en hyvelbänk (finns i barnvagnsförråd Tullgarnsg.10), en borrhammare och en vinkelslip som kan lånas vid behov.
 • Vi hälsar vår nya hyresgäst Hatsu Sushi välkommen till föreningen och hoppas ni provar det nya matstället.

Väl mött /Styrelsen

 

2019-05-21

Nu har föreningen haft årsmöte på Värdshuset Liljan. Valda till styrelsen är fortsatt Håkan, Micke, Johanna, Lars, Emma och Christer, men vi välkomnar även två nya suppleanter Soorej och Viktor. I övrigt godkände årsmötet den nya föreslagna stadgeändringen (möjligt att kunna välja styrelsemedlemmar på två år) samt den ökade avsättningen till en underhållsfond för kommande renoveringar. Vi är glada att så många närvarade på mötet!

 Delar av den nya styrelsen (saknas gör Johanna och Christer)

2019-05-15

Några viktiga händelser framöver:

20/5 Garagesopning, du som har parkeringsplats behöver flytta din bil under dagen (enligt överenskommelse i kontrakt).

21/5 Årsmöte på värdshuset Liljan, kl 19.30 (tacobuffé från kl. 18.30). Årsredoviningen hittar du här.

31/5 Cykelrensning, sista dagen att ta bort markeringen från din cykel (piprensare) för att visa att den används. Cyklar som har piprensaren kvar kommer att förvaras under en tid och sedan flyttas från föreningen.

 

2019-01-21

Garagepolicy


Brf Åriket 3:2 har publicerat en ny garagepolicy med information om uthyrning av garageplatser och ordningsregler. 

2018-12-02

 Städning av innergården runt lekplatsen

Vi kommer att be Sweax att städa innergården och främst området runt och kring lekplatsen. Innan vi ber Sweax göra detta så vill vi att alla får möjlighet att samla ihop det som man vill ha kvar. Det är en hel del leksaker som ligger utsprida runt lekplatsen, det är både trasiga och icke trasiga saker. Vi vore tacksamma om de som vet att de har leksaker vid lekplatsen kan samla ihop sina saker så att inte dessa blir slängda.

Vi kommer be Sweax att samla ihop och slänga det som finns kvar den 17/12 2018.

Mvh Styrelserna för Åriket 3:1, 3:2 och 4

2018-11-29 Nyhetsbrev november

2018-09-21 Nyhetsbrev september

2018-08-07

Stadgarna som blev antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämman 2017 och 2018 finns nu tillgängliga här på hemsidan.

 

 

2018-07-20 Nyhetsbrev maj 

2018-06-07 Årsmöte och stämmoprotokoll

Ett mycket trevligt årsmöte genomfördes den 8/5 på restaurang Liljan i Kungsängen där ungefär 30 medlemmar närvarande. Efter en genomgång av föreningens årsredovisning och revisorns uttalande gavs ansvarsfrihet till föregående års styrelse samt de stadgeändringar som godtogs på föregående års möte kunde slutligen godkännas. Årsmötet valde sittande styrelse, men undantag från en avgående suppleant till förmån för Christer Byström, för ännu ett års styrelsearbete. Föreningen bjöd sedan sina medlemmar på tacobuffé och en föreläsning om kvarteret Skeppskajen (Lantmännens gamla område) och den utveckling som planeras där.

Stämmoprotokoll från mötet här.

2018-05-08 Störningsjour information

2018-04-20

Årsredovisningen för 2017 finns nu tillgänglig se bifogad fil.


På stämman ska vi ta det andra beslutet om förslagna
stadgeändringar. Dom kan du hitta på r som bilaga till
protokollet från förra stämman.


Dom som önskar något av ovanstående i pappersform kan maila
till föreningen på ariket32@gmail.com eller svara med
blanketten (som kommer delas ut till alla postfack) i föreningens brevlåda Tullgarnsgatan 12.

 

Beträffande föreningsstämma 2018

Uppdaterad information

Här kommer uppdaterad information kring felanmälan. Informationen finns genom länken Fastigheten/felanmälan och kommer att finnas tillgänglig där framöver.

Kontaktinformation för MBF är också uppdaterad och den hittar man under fliken Information och även genom att klicka här.

Här finns de nya trivselreglerna.

DAGS FÖR VENT-FILTERBYTE I BRF ÅRIKET 3:2 - 2017-10-17

De nya ventilationsfiltren hämtar ni i styrelserummet i källaren i uppgång Tullgarnsgatan 10 under någon av följande tider:

Söndag 22 oktober kl. 15-16

Söndag 29 oktober kl. 15-16

Onsdag 1 november kl. 19-20

För att få ut era nya ventilationsfilter måste ni ta med och lämna in era gamla.

 

/Styrelsen

 

Nya inbrottsförsök i förråd.

Det har gjorts nya inbrottsförsök i våra förråd (se bilder nedan).

Den här gången misslyckades tjuven, men han har ju kommit in i huset.

Det är av därför av yttersta vikt att ytterdörrar hålls stängda, så ställ inte upp dörrarna om det inte är absolut nödvändigt.

 Håll utkik och förvara inte värdesaker i förråden.

 

Styrelsen

Bilder från inbrottsförsök 2017-10-02. 

 

 

Viktigt information till medlemmar! 2017-06-13

Inbrott till förråden har skett (bild). Detta efter att nyligen ett försök till inbrott till förråden upptäcktes. Alla behöver vara noga med att stänga dörren efter sej och inte släppa in obehöriga.

 /Styrelsen

 

Trivselregler 2017-06-10

Styrelsens arbete med att uppdatera trivselreglerna pågår. Maila gärna dina synpunkter till ariket32@gmail.com.
Nuvarande trivselregler hittar du här.
 
/Styrelsen

 

Till medlemmar:

Försök till inbrott till förråden har skett (bild). Var noga med att stänga dörren efter dej och släpp inte in obehöriga.

/Styrelsen

 

Nyhetsbrev maj

Styrelsen träffades i mitten av maj och vill informera om följande punkter:

 • Hissar: Vi har ovanligt mycket problem med våra hissar (särskilt i 12:an och 59:an). Felen beror på olika saker, mekaniska fel, elektronikfel och sten/grus. Inget förebyggande finns att göra förutom normal service enligt KONE, vilket i dagsläget görs. 
 • Lastplats: Utanför Tullgarnsgatan 10-12 har parkeringen gjorts om till en lastplats för att underlätta för sophämtning (och därmed uteblir avgiftshöjning för sophämtning).
 • Dörrar till garage: I källaren har vissa av dörrarna som går till garaget bytts, då de tidigare felanmälts eftersom de inte gick i lås.
 • Balkonginglasningar: När du glasar in din balkong måste ett godkännande ges från styrelsen utöver bygglovet. I de flesta fall ordnar entreprenören med detta. Om du vet med dig att du glasat in din balkong utan detta tillstånd från styrelsen, kontakta Micke, balkongansvarig i styrelsen (076-1104230).
 • Soprummen: Vi vill påminna att det är allas ansvar att hålla ordning och ej slänga grovsopor i soprummen för att undvika ökade kostnader.  
 • Frågor? Kontakta styrelsen på ariket32@gmail.com

 

Infobrev från styrelsen Åriket 3:2

Hej,

Den första helt ”egna” styrelsen, med endast medlemmar, har haft sitt första sammanträde. Styrelseledamöter och kontaktuppgifter finner du på föreningens hemsida. 

Vad vi kommer att fokusera på under våren är:

Hemsidan; Att göra den mer användarvänlig och lättillgänglig.

Trivselregler; Att göra dom mer aktuella och lättillgängliga.

Soprummet; Att skapa ordning och trivsel.

Balkonger; Utforma en tydlig policy.

Garaget; Klargöra vad som gäller.

 

Mer information kommer på hemsidan, och på anslagstavlorna.

Vi kommer också med ytterligare ett Infobrev före sommaren.

 

Styrelsen

Besök JMs projektsida för ytterligare information: Åriket 3:2

Sammanfattning nyheter

2024-05-20 Nyhetsbrev maj 

2024-03-28 Nyhetsbrev mars

2024-02-04 Nyhetsbrev februari

2023-11-16 Nyhetsbrev november

2023-09-10 Nyhetsbrev september

2023-06-27 Nyhetsbrev juni

2023-04-20 Nyhetsbrev april

2023-02-16 Nyhetsbrev februari

2022-11-27 Nyhetsbrev november

2022-09-01 Nyhetsbrev augusti

2022-05-18 Nyhetsbrev maj

2022-04-02 Nyhetsbrev april

2022-02-10 Nyhetsbrev februari

2021-12-08 Nyhetsbrev december

2021-10-17 Nyhetsbrev oktober

2021-08-18 Nyhetsbrev augusti

2021-05-16 Kallelse till Årsstämma 2021

2021-05-16 Nyhetsbrev maj

2021-03-10 Nyhetsbrev mars

2020-11-19 Nyhetsbrev november

2020-11-12 Nya stadgar.

2020-10-13 Nyhetsbrev oktober

2020-08-25 Nyhetsbrev augusti

2020-06-24 Årsmöte 2020

2020-06-11 Målning soprum

2020-05-26 Årsredovisning 2019

2020-04-16 Nyhetsbrev

2020-02-10 Nyhetsbrev

2019-11-15 Nyhetsbrev

2019-10-17 Nyhetsbrev

2019-05-21 Ny styrelse invald

2019-05-15 Årsredovisning 2018

2018-09-21 Nyhetsbrev september

2018-07-20 Nyhetsbrev maj 

2018-06-07

Årsmöte och stämmoprotokoll

2018-05-08 

Störningsjour information

2018-04-20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är nu tillänglig se här.

2018-01-10 Nyhetsbrev januari.

2017-10-11 Nyhetsbrev oktober.

2017-09-04 Nyhetsbrev august.

Nyhetsbrev från styrelsen.

2017-08-10 Nyhetsbrev juni.

Nyhetsbrev från styrelsen.

2017-05-26 Nyhetsbrev maj

Nyhetsbrev från styrelsen.

2017-05-07 Protokoll från föreningsstämman den 3. april 2017.Tillgänglig för medlemmar.

2017-04-25 Infobrev från styrelsen.

2016-07-11

Till senaste nyhetsbrevet från den 11 juli.

2015-12-21
Till årsredovisning för 2015.

2015-10-27
Undrar du hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Vi har nu satt ihop ett antal instruktionsfilmer kring detta.Till filmerna.

2015-09-12
Skötselanvisning för din nya bostad hittar du här. 

2015-09-02
Presentationen från informationsmötet den 27 augusti hittar du här!

2015-09-02
Till blankett för Telias tjänster.

 

 

Brf Åriket 3:2
ariket32.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se