Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Åriket 3:2 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Åriket 3:2 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
BRF Åriket 3:2

Nyheter

2018-08-07

Stadgarna som blev antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämman 2017 och 2018 finns nu tillgängliga här på hemsidan.

 

 

2018-07-20 Nyhetsbrev maj 

2018-06-07 Årsmöte och stämmoprotokoll

Ett mycket trevligt årsmöte genomfördes den 8/5 på restaurang Liljan i Kungsängen där ungefär 30 medlemmar närvarande. Efter en genomgång av föreningens årsredovisning och revisorns uttalande gavs ansvarsfrihet till föregående års styrelse samt de stadgeändringar som godtogs på föregående års möte kunde slutligen godkännas. Årsmötet valde sittande styrelse, men undantag från en avgående suppleant till förmån för Christer Byström, för ännu ett års styrelsearbete. Föreningen bjöd sedan sina medlemmar på tacobuffé och en föreläsning om kvarteret Skeppskajen (Lantmännens gamla område) och den utveckling som planeras där.

Stämmoprotokoll från mötet här.

2018-05-08 Störningsjour information

2018-04-20

Årsredovisningen för 2017 finns nu tillgänglig se bifogad fil.


På stämman ska vi ta det andra beslutet om förslagna
stadgeändringar. Dom kan du hitta på r som bilaga till
protokollet från förra stämman.


Dom som önskar något av ovanstående i pappersform kan maila
till föreningen på ariket32@gmail.com eller svara med
blanketten (som kommer delas ut till alla postfack) i föreningens brevlåda Tullgarnsgatan 12.

 

Beträffande föreningsstämma 2018

Uppdaterad information

Här kommer uppdaterad information kring felanmälan. Informationen finns genom länken Fastigheten/felanmälan och kommer att finnas tillgänglig där framöver.

Kontaktinformation för MBF är också uppdaterad och den hittar man under fliken Information och även genom att klicka här.

Här finns de nya trivselreglerna.

DAGS FÖR VENT-FILTERBYTE I BRF ÅRIKET 3:2 - 2017-10-17

De nya ventilationsfiltren hämtar ni i styrelserummet i källaren i uppgång Tullgarnsgatan 10 under någon av följande tider:

Söndag 22 oktober kl. 15-16

Söndag 29 oktober kl. 15-16

Onsdag 1 november kl. 19-20

För att få ut era nya ventilationsfilter måste ni ta med och lämna in era gamla.

 

/Styrelsen

 

Nya inbrottsförsök i förråd.

Det har gjorts nya inbrottsförsök i våra förråd (se bilder nedan).

Den här gången misslyckades tjuven, men han har ju kommit in i huset.

Det är av därför av yttersta vikt att ytterdörrar hålls stängda, så ställ inte upp dörrarna om det inte är absolut nödvändigt.

 Håll utkik och förvara inte värdesaker i förråden.

 

Styrelsen

Bilder från inbrottsförsök 2017-10-02. 

 

 

Viktigt information till medlemmar! 2017-06-13

Inbrott till förråden har skett (bild). Detta efter att nyligen ett försök till inbrott till förråden upptäcktes. Alla behöver vara noga med att stänga dörren efter sej och inte släppa in obehöriga.

 /Styrelsen

 

Trivselregler 2017-06-10

Styrelsens arbete med att uppdatera trivselreglerna pågår. Maila gärna dina synpunkter till ariket32@gmail.com.
Nuvarande trivselregler hittar du här.
 
/Styrelsen

 

Till medlemmar:

Försök till inbrott till förråden har skett (bild). Var noga med att stänga dörren efter dej och släpp inte in obehöriga.

/Styrelsen

 

Nyhetsbrev maj

Styrelsen träffades i mitten av maj och vill informera om följande punkter:

  • Hissar: Vi har ovanligt mycket problem med våra hissar (särskilt i 12:an och 59:an). Felen beror på olika saker, mekaniska fel, elektronikfel och sten/grus. Inget förebyggande finns att göra förutom normal service enligt KONE, vilket i dagsläget görs. 
  • Lastplats: Utanför Tullgarnsgatan 10-12 har parkeringen gjorts om till en lastplats för att underlätta för sophämtning (och därmed uteblir avgiftshöjning för sophämtning).
  • Dörrar till garage: I källaren har vissa av dörrarna som går till garaget bytts, då de tidigare felanmälts eftersom de inte gick i lås.
  • Balkonginglasningar: När du glasar in din balkong måste ett godkännande ges från styrelsen utöver bygglovet. I de flesta fall ordnar entreprenören med detta. Om du vet med dig att du glasat in din balkong utan detta tillstånd från styrelsen, kontakta Micke, balkongansvarig i styrelsen (076-1104230).
  • Soprummen: Vi vill påminna att det är allas ansvar att hålla ordning och ej slänga grovsopor i soprummen för att undvika ökade kostnader.  
  • Frågor? Kontakta styrelsen på ariket32@gmail.com

 

Infobrev från styrelsen Åriket 3:2

Hej,

Den första helt ”egna” styrelsen, med endast medlemmar, har haft sitt första sammanträde. Styrelseledamöter och kontaktuppgifter finner du på föreningens hemsida. 

Vad vi kommer att fokusera på under våren är:

Hemsidan; Att göra den mer användarvänlig och lättillgänglig.

Trivselregler; Att göra dom mer aktuella och lättillgängliga.

Soprummet; Att skapa ordning och trivsel.

Balkonger; Utforma en tydlig policy.

Garaget; Klargöra vad som gäller.

 

Mer information kommer på hemsidan, och på anslagstavlorna.

Vi kommer också med ytterligare ett Infobrev före sommaren.

 

Styrelsen

Besök JMs projektsida för ytterligare information: Åriket 3:2

Sammanfattning nyheter 

2018-07-20 Nyhetsbrev maj 

2018-06-07

Årsmöte och stämmoprotokoll

2018-05-08 

Störningsjour information

2018-04-20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är nu tillänglig se här.

2018-01-10 Nyhetsbrev januari.

2017-10-11 Nyhetsbrev oktober.

2017-09-04 Nyhetsbrev august.

Nyhetsbrev från styrelsen.

2017-08-10 Nyhetsbrev juni.

Nyhetsbrev från styrelsen.

2017-05-26 Nyhetsbrev maj

Nyhetsbrev från styrelsen.

2017-05-07 Protokoll från föreningsstämman den 3. april 2017.Tillgänglig för medlemmar.

2017-04-25 Infobrev från styrelsen.

2016-07-11

Till senaste nyhetsbrevet från den 11 juli.

2015-12-21
Till årsredovisning för 2015.

2015-10-27
Undrar du hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Vi har nu satt ihop ett antal instruktionsfilmer kring detta.Till filmerna.

2015-09-12
Skötselanvisning för din nya bostad hittar du här. 

2015-09-02
Presentationen från informationsmötet den 27 augusti hittar du här!

2015-09-02
Till blankett för Telias tjänster.

 

 

Brf Åriket 3:2
ariket32.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se